หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวาสนา สุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางวาสนา สุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ