หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไตรมาส 3-4) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาสที่ 1-2) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)