หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 800  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) เทศบาลตำบลโคกปีบ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561–2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 172  
 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลโคกปีบ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เทศบาลตำบลโคกปีบ [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2