หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

 
รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ ประจำปีการศึกษา 2564  
 

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
     1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลโคกปีบ (ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันที่มาสมัครเรียน)
1.2 บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลโคกปีบ (ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับถึงวันที่มาสมัครเรียน)
1.3 เด็กที่สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดภาคเรียน (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)
1.4 เด็กที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
     2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก จำนวน 1 ชุด
2.3 สำเนาสูติบัตรของเด็ก จำนวน 1 ชุด
2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 4 ใบ
2.5 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด
2.6 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา จำนวน 1 ชุด และต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร
     3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกปีบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-276349 **

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2564 เวลา 16.07 น. โดย คุณ ขวัญใจ ส่องแสงจันทร์

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
โทร : 037-276-114 , 037-276-408 โทรสาร : 037-276-114 , 037-276-408 ต่อ 101
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโคกปีบ
  จำนวนผู้เข้าชม 1,783,047 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-276-114
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10