หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

 
ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกปีบ และนายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ  
 

     ขอเชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลตำบลโคกปีบทุกท่าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลโคกปีบ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
     ประชาชนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
     2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
     3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
     4.คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
     พร้อมนำหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่
     - บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
     - บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขประจำตัวประชาชน (บัตรที่ไม่หมดอายุ) เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ใบขับขี่ / หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 10.25 น. โดย คุณ ขวัญใจ ส่องแสงจันทร์

ผู้เข้าชม 239 ท่าน

 
 
 
 
 


  เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
โทร : 037-276-114 , 037-276-408 โทรสาร : 037-276-114 , 037-276-408 ต่อ 101
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโคกปีบ
  จำนวนผู้เข้าชม 1,783,277 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 037-276-114
  นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10