หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งเทศบาลตำบลโคกปีบ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (เทศบาลตำบลโคกปีบ) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการฯ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกปีบ เรื่อง จรรยาบรรณของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโคกปีบ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
ให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
การมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดกองคลัง [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
การมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
การมอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของบุคลากรสังกัดกองการศึกษา [ 10 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2