หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 2 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)