หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล โคกปีบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ค. 2561
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 


 
ตำบลโคกปีบ เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี ปรากฏหลักฐานเป็นซากเมืองโบราณที่เรียกว่า “เมืองศรีมโหสถ” ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญมากเมืองหนึ่ง ลักษณะเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมค่อนข้างรี มีการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมมาโดยลำดับ ตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 เนื่องจากเป็นเมืองท่าชายทะเล จึงมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งกับจีน
และอินเดีย ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมฟูนัน บริเวณเมืองโบราณ มีซากโบราณสถานซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรม ศาสนกิจ และโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด เครื่องมือเครื่องใช้ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เมืองศรีมโหสถ เป็นโบราณสถานล้ำค่าเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความเป็นมาทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการในด้านชาติพันธุ์ของชุมชน
ตำบลโคกปีบ เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานปัจจุบัน คือ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ เป็นต้นโพธิ์ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย วัดเส้นรอบวงของลำต้น 20 เมตร สูง 30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เมตร มีอายุกว่า 2,000 ปี เป็นสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนาที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่สมณทูตจากอินเดีย ซึ่งมาเผยแพร่พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นำพันธุ์มาจากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญธรรมจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎรในท้องที่และต่างท้องที่และมีการจัดงานนมัสการ เป็นประจำทุกปี และเป็นตราประจำจังหวัดปราจีนบุรี
หลวงพ่อทวารวดี เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองศรีมโหสถ ค้นพบบริเวณเนินดินที่อยู่นอกเมืองศรีมโหสถ ทางด้านทิศตะวันออก ภายในนิคมโรคเรื้อน ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์” ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากไร้ พบโดยผู้ป่วยโรคเรื้อนขณะพรวนดินเพื่อทำการเกษตร เมื่อปี พ.ศ.2514 เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางประธานธรรม ลักษณะพระพักตร์แบน ริมฝีปากแบะ คิ้วต่อกันเป็นรูปปีกกา เม็ดพระศกใหญ่ สูง 163 ซ.ม. โดยฝีมือช่างทวารวดีรุ่นแรก รูปแบบศิลปะอินเดีย สมัยราชวงศ์คุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 เป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่าพันปี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหาร หน้าสถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ
 


 
เทศบาลตำบลโคกปีบ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ทำให้สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโคกปีบ
 


 
เทศบาลตำบลโคกปีบ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่รับผิดชอบ 5.35 ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร
 
 
เป็นรูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ เป็นต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่านำมาจากพุทธคยาประเทศอินเดีย เมื่อราวก่อนปีพุทธศักราช 500
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.โคกปีบ,อบต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  
 
 


 
 
 
 
 
 


 
เทศบาลตำบลโคกปีบมีพื้นที่ทั้งหมด 5.35 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก
 


   
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป สภาพอากาศโดยทั่วไปใกล้เคียงกับสภาพอากาศ ในภาคกลาง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับลมฝ่ายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน อุณหภูมิสูงประมาณ 37 - 40 องศาเซลเซียล ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 14 - 17 องศาเซลเซียส
 


       

เกษตรกรรม
 
ทำไร่ ร้อยละ 0.36
 
ทำนา ร้อยละ 2.67
 
ทำสวน ร้อยละ 10.68
 
เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.78

ค้าขาย ร้อยละ 6.23

บริการ ร้อยละ 2.67

รับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 20.23

ทำงานประจำเอกชนบริษัท/โรงงาน ร้อยละ 10.68

รับราชการ ร้อยละ 14.78

ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.23

ว่างงาน ร้อยละ 2.67

ประกอบอาชีพอื่น ร้อยละ 21.0
 


 
 
 
 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,910 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,096 คน คิดเป็นร้อยละ 52.39

หญิง จำนวน 2,814 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,132 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,104.67 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  2   บ้านโคกวัด 508 546 1,054 319  
3   บ้านโคกปีบ 492 558 1,050 466
  4   บ้านใหม่สามัคคี 610 621 1,231 476  
5   บ้านม่วงขาว 323 327 650 210
  6   บ้านต้นโพธิ์ 487 600 1,087 383  
7   บ้านด่าน 143 164 307 128
  8   บ้านหนองสะแก 251 280 531 150  
    รวม 2,814 3,096 5,910 2,132
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  เทศบาลตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190
โทร : 037-276-114 , 037-276-408 โทรสาร : 037-276-114 , 037-276-408 ต่อ 101
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลโคกปีบ
  จำนวนผู้เข้าชม 7,517,673 เริ่มนับ 17 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-832-1230
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10